Saga Beef Farms

An Introduction to the Beef Farms of Saga Prefecture

With its cool climate, clean air, and pure water, Saga is the perfect place to raise top quality cattle. Saga beef comes from carefully tended-to cattle raised in the lush pastures of Saga with only the safest fodder and using rearing methods refined over many years to suit Saga’s unique climate.

Map of Saga Prefecture JA Karatsu JA Saga (Fujicho) JA Saga (Kanzaki District) JA Saga (Saga East) JA Imari JA Saga (Saga Midori) JA Saga (Shiroishi) JA Saga (Sajo) JA Saga (Sajo) JA Saga (Saga City) JA Saga City Central JA Saga (Morodomicho)

JA Saga (Saga City)

JA Saga City Central

JA Karatsu

 • Tokuda Shintaro
 • Matsumoto Yukiharu
 • Fukui Tadako
 • Nakayama Eiyu
 • Maeda Kaneyoshi
 • Maeda Toshihiko
 • Maeda Hayato
 • Maeda Yusaku
 • Nakayama Mitsuhiko
 • Matsumoto Hiroto
 • Nakayama Hidekazu
 • Hara Toshinori
 • Nakamurabokujo
 • Kurizoe Kazuaki
 • Nakae Sadami
 • Yamashita Yoshikatsu
 • Shono Toshiharu
 • Miyazaki Shinji
 • Maeda Hiroharu
 • Yamaguchi Nobuhiko
 • Kawaguchi Akemi
 • Kawaguchi Osamu
 • Inoue Syosaku
 • Inoue Hisakazu
 • Inoue Mieko
 • Inoue Yoshinori
 • Sakamoto Ken
 • Inoue Naoki
 • Inoue Shigenori
 • Nakayama Atsuo
 • Koba Yoshitaka
 • Yamaguchi Hidenori
 • Yamaguchi Minoru
 • Yoshida Yasutaka
 • Nakayamabokujo
 • Matsuo Osamu
 • Okamoto Fumio
 • Miyazaki Yosuke
 • Sasaki Toyokazu
 • Hirakawa Yoshihide
 • Kitamura Takashi
 • Sakamoto Motoo
 • Matsumoto Susumu
 • Nakayama Teruhisa
 • Ikeda Motohiko
 • Miyazaki Katuyoshi
 • Matsumoto Hirotsugu
 • Matsumoto Yasuhiro
 • Kawaguchi Sunao

JA Imari

Imari

 • Hayashi Tsukasa
 • Maruta Kenshi
 • Sugiyama Mitsumasa
 • Furutake Takayuki
 • Ide Hiroto
 • Furukawa Toshio
 • Maeda Hisatoshi
 • Furukawa Masahiro
 • Ichimaru Chiyoko
 • Ichimaru Yasukazu
 • Tanaka Katsumi
 • Matsuo Sunao
 • Sakamoto Kazuyuki
 • Muta Katsuyuki
 • Maeda Yayoi
 • Urakawa Hisamitsu
 • Ikeda Masatsugu
 • Urakawa Mitsuyoshi
 • Yamada Sumio
 • Fukuda Tadashi
 • Fukuda Masaki
 • Fukuda Yoshiharu
 • Izumo Katsuya

Minamihata

 • Tanaka Hiroyuki
 • Eguchi Fumiaki
 • Hatamoto Kengo
 • Matsutaka Shinichi
 • Matsutaka Akio
 • Yamasaki Youji
 • Maeda Junji
 • Seto Masakazu
 • Hashiguchi Hiroshi
 • Maeda Daisuke

Okawa

 • Kusaba Hiroaki
 • Ochiai Takayuki
 • Nonaka Syoichi
 • Taguchi Keiichiro
 • Narazaki Naoki
 • Sakata Kaoru
 • Nakashima Suguru
 • Maeda Hirofumi
 • Nakashima Masafumi
 • Sugimoto Takashi
 • Nakashima Iwao
 • Honda Toyofumi
 • Okubo Hidetoshi
 • Nakao Haruhiko
 • Takatori Hideaki
 • Maruo Junichi
 • Ide Masayoshi

Nishi Arita

 • Iwanaga Hisashi
 • Ikeda Yoshitaka
 • Ishibashi Kazuya
 • Yamashita Yoshinori
 • Hirakawa Shigeyuki
 • Fukuda Mitoshi
 • Fukuda Hisao
 • Nonaka Masahiro
 • Fukuno Takashige
 • Kawakubo Takeshi
 • Ikeda Norihiro

JA Saga (Fujicho)

JA Saga (Sajo)

 • Yokoo Toshiro
 • Yokoo Nobuyoshi
 • Harada Yohei
 • Morokuma Kenji
 • Oishi Kengo
 • Matsuura Atsushi
 • Kishikawa Hideki
 • Morinaga Koichi
 • Otsubo Kazuyo
 • Hashima Takeshi
 • Tanaka Mikio
 • Yamaguchi Hidenori
 • Yamaguchi Hidehiko
 • Akaishi Hisao
 • Yamamoto Yoshitaka
 • Aratani Kaoru
 • Mouri Sumio
 • Fuchikami Yuichi
 • Yoshimoto Hirofumi

JA Saga (Shiroishi)

 • Tsutsumi Sigeto
 • Simanoe Masaru
 • Kitanouchikusan Ltd.
 • Kawasaki Kazuumi
 • Iwanaga Tokiko
 • Ichimura Kiyoji
 • Central Bokujo Ltd.
 • Eguchi Toshihiro
 • Kuroki Katsumi
 • Kuroki Tsugihiro
 • Morooka Yoshiaki
 • Ogushi Kiyomi

JA Saga (Saga Midori)

Takeo

 • Yamaguhi Takeichi
 • Yamashita Hideki
 • Hara Tsutomu
 • Hara Akihisa
 • Ichinose Shigeki
 • Haraguchi Takumi
 • Motai Masatoshi
 • Mouri Tsuneko
 • Koba Yasuo
 • Hiwatashi Katsuhiro
 • Hiwatashi Yasunori
 • Shimada Sadamu
 • Kawaguchi Toshihiro
 • Hiwatashi Mitsunori
 • Yamaguchi Katsuko
 • Kitagawa Yoshima
 • Matsue Toshiharu
 • Aishima Yukimasa
 • Tanaka Masahiro
 • Yamashita Kohei
 • Fuchikami Koichi

Kashima

 • Murayama Akio
 • Hirata Shinichiro
 • Iwanagafarm Ltd.
 • Minematsu Noboru
 • Noritomi Takeichi
 • Murata Koichi
 • Komori Yoshiyuki
 • Kuwaharachikusan
 • Tarafarm Ltd.

JA Saga (Kanzaki District)

 • Tanaka Seigo
 • Sadakane Yasunori

JA Saga (Saga East)

 • Inoue Natsuo
 • Okubo Eiichi
 • Oba Yasunori
 • Yanai Junichiro
 • Otsuka Yuko
 • Otsuka Naoyuki
 • Otsuka Chikahiro
 • Maruno Masakatsu
 • Ejima Haruyoshi
 • Egashira Yutaka
 • Hara Masataka
 • Okuma Yoshihiro
 • Kitajima Masakatsu
 • Hidaka Yasunori
 • Oishi Hidemasa
 • Oishi Haruki
 • Hachiya Hiroki
 • Yonekura Shigeru
 • Tateishi Tadao

JA Saga (Morodomicho)

Search Beef Production Records
Saga Beef Farms
Media Corner
Kira Saga Beef Restaurant
Saga beef mobile site